پس از خرید آنلاین ، مشخصات نمایش داده می شود حتما آن را ذخیره نمایید.
در صورت بروز مشکل ایمیل بزنید:

pingbaz.info@gmail.com
آی دی پشتیبانی تلگرام : pingbazinfo@
شماره پشتیبانی(بهتر است با تلگرام تماس بگیرید) : 09360635842