سرویس های نامحدود زمانی

1 گیگ 4900 تومان ، 2 گیگ 8900 تومان
3 گیگ 12900 تومان ، 5 گیگ 23900 تومان
10 گیگ 39900 تومان

تمامی اکانت ها امکان اتصال همزمان 2 کاربر را دارند


سرویس کاهش پینگ
قابل استفاده در: PC,PS4,XBOX
بدون محدودیت زمانی
2 کاربره - 2 سرور همزمان
سرویس کاهش پینگ
قابل استفاده در : PC,PS4,XBOX
بدون محدودیت زمانی
2 کاربره - 2 سرور همزمان
سرویس کاهش پینگ
قابل استفاده در : PC,PS4,XBOX
بدون محدودیت زمانی 
2 کاربره - 2 سرور همزمان
سرویس کاهش پینگ
قابل استفاده در : PC,PS4,XBOX
بدون محدودیت زمانی 
2 کاربره - 2 سرور همزمان
سرویس کاهش پینگ
قابل استفاده در : PC,PS4,XBOX
بدون محدودیت زمانی
2 کاربره - 2 سرور همزمان


 تمامی سرور های ما در کشور ایران قرار دارند ، به همین دلیل هنگام اتصال به سرویس های ما ، آی پی شما به یک آی پی ایران تغییر پیدا میکند ، همچنین از فیلتر نیز عبور نمیکند.

سرور های ما دارای بهترین سرعت ، بالاترین پایداری و کمترین پینگ نسبت به لوکیشن های آمریکا و اروپا می باشد ، به همین دلیل بهترین پینگ را به شما ارائه میدهد.